Mayonnaise-Kartoffelsalat

0,99 €

100 gr.
(Art.-Nr. S-025)

(Kilopreis: 9,90 €)